Pomaani

Pomaani   io wele ngkana meteteano ndo wele'ako samia-samia ilaha'o te unino pasala te ndoo owose. Io mesaka'ino pomaani a'ai i'tampu'u wumele i'usu laro jori malimbu kai wele ipopantoka'ako kalabiano wumele ako io poda te sambali limano ipongkeni io baleno ni'i iotandano damongkeni io parisai. 

Io wele pomaani bilangan pokana te  pangaa'ru. Io maposala'o io pomaani kadi samia wumele akono, kao io pangaru ndolaha'o orua mia ndo pompara-para mecumbu.