Rame-rame'ano Ana Ikidi

I lipuno Kolensusu daaho olima kasakano io ana minai dapo ilarono haebu sampe wakutuuno ana-ana. Kasaka a'ai hinai teto'ori wula hapa ondo rame-rame, ako sadia ndo rame-rame ndo ariako buma'awa tesahinaa hakondo nsuere.

Petompo'a - Ndo weweuo wakutuuno picu wula ndo powawa-wawa i cumpe. Petompo'a a'ai kadi samata ndo weweuo, hinamo ndo sulengio kependuano kando powawa-wawa.

Peambo'a - Poncia'a ngeeno ana ikidi ndo weweuo wakutuuno ana umuru halu oleo tawa patupulu oleo ndo lahiri.

Pekoiria - kasaka a'ai ndo weweuo wakutuuno ana hinapo leuho umuru lima ta'u. Kananeano ndo weweuo kera-kera umuru sata'u.

Pesondo'a - Io kasakando ana lumahirino i cumpe sameha hako ndo peronga te pekoiria. Ana ngko'orua, ngko'otolu hinamo ndo pesondo.

Kabengka'a - ndo weweuo wakutuuno io ana hinapo dumaa larondo peka'ehe-ehe tetama tawa tecina walindo. Kananeano wakutuuno umuru olima sampe hopulu ta'u.

Itinola-tolai sio-sionomo daaho mociano lele io cula-culano saade-saade io kasakai a'ai.

Ndo ariako kumabengka, io rame-rame bo tinola-tolaindo io pesampora te kawi'a.