Mepate

Bo rangkano pate, topohalu keu kumosampano i laro ngkeu. Ariako topohalu gataano kato gunci’o iki-ikidi. Ariako toboke’o te ponaa’ano bacu mbali-mbali. Ariako toboke’omo i rangkano.

Ariako topake’omo, topompate’ako manu-manu. Kei aruho, imate, sameha itora duka. Kai matemo, tob|ub|ucio wuluno, ariako tocunu’o sampe motaha. Ariako tokaahomo.