Mekahela Rabuta

Daaho duka kasaka mompakeno rongo ngeeno io mekahela rabuta. Kasaka a’ai ndorua guluma. Larono saguluma dando hopulu ka’osade mia. Kasaka a’ai kananeano ndopesaka’iako i wula hoalu tawa daahohako kasaka ndomancuu madumaahako i sikola.

Io mekahela rabuta ndopesaka’iako ana-ana, mia owose sampe mia mocu’a. I tonga-tongano rongo a’iko ndopongkoo'akono rongo ikidi bo katandaino i batoto te jori i wita. Ariako a’iko ndopojori'akono orua bo katandaino mompotalono te motalono ka’olaino kera-kera sametere. Larono saguluma ndopengkeni i samba-sambalindo rongono rabuta ndopekantolai. Ariako daaho io juri bo mongkuanino tinampu’umo kasaka. Kando pekahela saguluma saguluma, inao mokorano mohela te io rongono rabuta ilako rope indade a’iko mompotalono.